Disclaimer

Algemeen

www.ditismalaga.nl, hierna te noemen Dit Is Málaga, verleent u hierbij toegang tot www.ditismalaga.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Dit Is Málaga en derden zijn aangeleverd. Dit is Málaga behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dit is Málaga.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dit is Málaga. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van Dit is Málaga, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Linkpartners Dit is Málaga

Linkpartners of bedrijven waarvan wij denken dat ze voor de bezoekers van onze website een toegevoegde waarde hebben vermelden wij graag op Dit Is Málaga. Een link of een artikel terug plaatsen over Dit is Málaga vinden wij altijd leuk. Wij beslissen ten allen tijde zelf wat en welke links we willen plaatsen.