Semana Santa

Foto-impressie Domingo de Ramos

De eerste dag van deze Semana Santa was er een van verdriet, hoop en opluchting. De regen zorgde voor huilende deelnemers en het droevige gezicht van plastic over de tronen. Twee broederschappen, Pollinica en Lágrimas & Favores werden door de regen overvallen en moesten in allerijl terug, al konden ze hun processie wel gewoon afmaken. Drie broederschappen keerden na korte tijd op straat te zijn geweest terug naar hun broederschapshuis of kerk, zonder de processie te hebben kunnen volbrengen. De laatste vier broederschappen van deze zondag konden, zij het met enige vertraging, wel gewoon hun processie houden.

Voor Lunes Santo wordt meer regen verwacht, al is de verwachting dat het rond 17.00 uur droog wordt, precies het tijdstip waarop de eerste broederschappen hopen hun processie te beginnnen. Laten we hopen dat het vandaag door kan gaan!

Semana Santa Regen Pollinica

Semana Santa Lagrima Favores

Wierook Semana Santa

Troon Lagrimas Favores

Cristo Dulce Nombre Semana Santa

Portadores Dulce Nombre

Salida Salud Semana Santa

Salida Cristo Salud Semana Santa

Plaza San Pablo Cristo Salud

Virgen Salud Iglesia San Pablo

One thought on “Foto-impressie Domingo de Ramos

Comments are closed.