Voorwaarden

1 – ALGEMEEN

1-1 Bij het plaatsen van een bestelling op de Dit is Málaga webshop, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
1-2 Het recht ligt bij Dit is Málaga om de algemene voorwaarden te wijzigen.
1-3 Afbeeldingen, gegevens en kleuren op de Dit is Málaga webshop zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn voor een schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

2 – PRODUCTINFORMATIE

2-1 De productinformatie is een indicatie en geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

3 – BESTELLING, OVEREENKOMST, BETALING EN LEVERING

3-1 Een koopovereenkomst tussen Dit is Málaga en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst en de bestelling is verstuurd door Dit is Málaga.

3-2 In het geval een klant de download van een document koopt, is deze koop onherroepelijk en zal nooit tot restitutie van het aankoopbedrag over worden gegaan.
3-3 Nadat Dit is Málaga een bestelling heeft ontvangen, krijgt de klant per e-mail een opdrachtbevestiging.
3-4 Dit is Málaga heeft het recht een bestelling of opdracht zonder opgave van reden te annuleren.
3-5 Een betaling vindt plaats per iDEAL, MisterCash of creditcard.

4 – PRIJZEN

4-1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4-2 Alle prijzen op de Dit is Málaga webshop zijn onder voorbehoud van zetfouten.

5 – KLANTGEGEVENS

5-1 Bij bestelling worden de klantgegevens opgenomen in het Dit is Málaga bestand. Deze worden niet verstrekt aan derden.

6 – KLACHTEN

6-1 De klant dient bij ontvangst via e-mail de artikelen te controleren. Wanneer het artikel verkeerd of incompleet is, kan de klant dit per e-mail melden aan Dit is Málaga door een e-mail te versturen naar info@ditismalaga.nl.
6-2 Als de klacht van de klant gegrond wordt bevonden, vervangt Dit is Málaga het artikel kosteloos.

7 – OVERMACHT

7-1 Dit is Málaga is niet aansprakelijk wanneer een verbintenis niet kan worden nagekomen door overmacht.
7-2 Onder overmacht vallen een vreemde oorzaak/omstandigheid, vertragingen door leveranciers, internetstoring (ook bij e-mailverkeer), moeilijkheden in het vervoer, werkstakingen, overheidsmaatregelingen, nalatigheid van leveranciers/fabrikanten, ziekte van personeel.
7-3 Dit is Málaga heeft het recht om in het geval van overmacht de verplichting op te schorten of te ontbinden. In deze gevallen is Dit is Málaga niet aansprakelijk en is het behouden schadevergoeding te betalen.

Dit is Málaga is geregistreerd door:

María Rubio Moreno

Calle Hinestrosa 18

29012 Málaga

CIF: 44651047C

0034 951 24 39 13

info@ditismalaga.nl

 

Opgemaakt te Málaga op 27 februari 2016