Verhalen

Waarom 8 december een Spaanse feestdag is (en geen Nederlandse)…

Zeg eens eerlijk, kent u het plaatsje Oud-Empel? Waarschijnlijk niet en dat is geen schande. Voor de gemeentelijke herindeling heette dit Brabantse dorpje nog gewoon Empel. Het dorp heeft twee straten, vijftig inwoners, een kerk en een kroeg.

Dat u het niet kent is normaal, en nog minder bekend zal het bij de Spanjaarden zijn. Toch was het hier waar in 1585 een wonder plaatsvond, wat zelfs het Spaanse leger ieder jaar weer op 8 december herdenkt!

Doorgestoken dijken

Het is in de Tachtigjarige oorlog dat de Spaanse veldheer Francisco Arias de Bobadilla zijn kampement met vijfduizend soldaten opslaat in de Bommelerwaard. Door de koude winter en het gebrek aan droge kleding en voedsel zijn ze de wanhoop nabij.

Wonder van Empel

De luitenant-generaal van de Staatse troepen, Filips van Hohenlohe-Neuenstein, stelt de Spanjaarden voor zich over te geven. Maar Bobadilla´s antwoord is duidelijk: liever eerzaam dood dan oneerzaam gevangen. Van Hohenlohe is woest en bedenkt zich geen moment. Hij geeft zijn troepen de opdracht de dijken door te steken.

Al gauw staat bijna de gehele Bommelerwaard onder water en Bobadilla en zijn manschappen kunnen niet anders dan zich terugtrekken op het enige niet ondergelopen stukje land: het dorpje Empel. Vijf dagen lang zitten de Spanjaarden er vast, omsingeld door tien Staatse oorlogsschepen.

Een wonder

De Spaanse troepen graven zich in, waarbij één van de soldaten op een schilderij van de Inmaculada Concepción (Onbevlekte Ontvangenis) stuit. Bobadilla ziet het als een teken van God en verzorgt een mis in het kapelletje van Empel. Het helpt, want de dag erna, op 8 december, geschiedt een wonder; er komt een zeer strenge vorst op.

Onbevlekte Ontvangenis Empel

Hierdoor zijn de Staatse schepen gedwongen zich terug te trekken, maar enkele zijn te laat en komen muurvast te zitten in het ijs. Ondertussen kunnen Bobadilla en zijn manschappen vluchten over het ijs. Ze voeren een succesvolle verrassingsaanval uit op de Nederlanders, die zich al snel over moeten geven.

Beschermvrouwe

Nog diezelfde dag benoemt Bobadilla de Inmaculada Concepción tot beschermvrouwe van het Spaanse leger. In 1644 wordt diezelfde Onbevlekte Ontvangenis zelfs benoemd tot beschermvrouwe van Spanje en aan haar hebben we dus de vrije 8e december te danken. Maar wat zou er gebeurd zijn als de Nederlandse troepen dat schilderij gevonden hadden…?

Dit artikel verscheen eerder op 6 december 2015 op www.ditismalaga.nl